CONGRÉS GOVERN DIGITAL

V EDICIÓ | Estem treballant en la pròxima edició del CGD. Data prevista: 3 i 4 de desembre de 2024