CONGRÉS GOVERN DIGITAL

V EDICIÓ | Estem treballant en la pròxima edició del CGD: data pendent de confirmar