PROGRAMAShare

“Eina predictiva de situacions de vulnerabilitat als barris dels municipis de Catalunya”