PROGRAMAShare

Col·laboració institucional i governança multinivell per garantir els drets digitals de la ciutadania a tots els municipis