PROGRAMAShare

L’auditoria dels sistemes de gestió d’expedients: estan bé els expedients, documents, signatures i metadades en aquestes plataformes?