PROGRAMAShare

SESSIÓ INTERACTIVA
“FGC i la seva estratègia digital per millorar l’eficiència amb la signatura electrònica”