PROGRAMAShare

SESSIÓ INTERACTIVA
“Com fer les sessions plenàries telemàtiques i/o híbrides”